Ergotherapie

Ergotherapie

Hoewel veel mensen de term ergotherapie wel kennen, weten ze niet precies wat het inhoudt. Daar willen we vandaag verandering in aanbrengen. De kans is namelijk groot dat ergotherapie op een bepaald moment deel uit zal maken van je leven of van je familie en vriendenkring. Daarom gaan we in op wat deze discipline inhoudt, voor wie ergotherapie bedoeld is en waar ergotherapie zich op richt.

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie richt zich op het mogelijk maken van het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Dat wil zeggen dat een ergotherapeut mensen helpt om manieren te vinden om activiteiten uit te voeren die voor hen belangrijk zijn. Dat kan op het gebied van zelfzorg zijn, zoals bijvoorbeeld tandenpoetsen en aankleden. Je kunt hierbij echter ook denken aan (aangepast) sporten en alles ertussenin.

Voor wie is ergotherapie bedoeld?

Het is bedoeld voor mensen die door omstandigheden beperkt zijn in hun mogelijkheden. In sommige gevallen in ergotherapie noodzakelijk door een aangeboren afwijking maar het kan ook nuttig of zelfs noodzakelijk zijn na een ongeluk of een ziekte. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een amputatie of een verlamming, maar ook aan mensen met concentratie- en geheugenproblemen.

Het doel van ergotherapie

Een ergotherapeut gaat met de cliënt in gesprek over de wensen en verlangens. Vervolgens adviseert de ergotherapeut hoe deze doelen bereikt kunnen worden en begeleidt de cliënt hierbij.

De behandeling

De behandeling bij ergotherapie is volledig gericht op de doelen die de cliënt heeft.

  • Soms is er een aanpassing nodig van een hulpmiddel. Denk bijvoorbeeld aan materialen om het handvat dikker te maken als de cliënt problemen heeft met het vastpakken en –houden van het bestek.
  • Er kan ook behoefte zijn aan het oefenen van bepaalde vaardigheden en het leren om een activiteit op een andere manier te benaderen, die wel binnen de mogelijkheden van de cliënt ligt.
  • Tot slot geeft een ergotherapeut zo nodig ook uitleg en voorlichting aan mantelzorgers en familie om hen bij de aanpassingen te betrekken.

Conclusie

We kunnen dus stellen dat ergotherapie geschikt is voor iedereen die tegen problemen aanloopt bij het uitvoeren van handelingen, bewegingen en activiteiten die hij of zij graag (zelfstandig) zou willen kunnen.

Tip: fysiotherapie Nederweert

Dit is niet altijd mogelijk door lichamelijke en/of geestelijke beperkingen. Een ergotherapeut kan echter vanuit zijn of haar deskundigheid kijken wat er wel mogelijk is en wat er aangepast kan worden aan de omgeving of de uitvoering. Tevens kan hij of zij de cliënt helpen om dit te oefenen en aan te leren.