Soft skills

Soft skills; de nieuwe trend op de arbeidsmarkt!

Soft skills. In dit artikel kijken we naar enkele mooie ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Trends die het recruitment nog beter, mooier en leuker maken. Eén van de trends die wij zien op de arbeidsmarkt anno 2020 is dat er steeds vaker wordt gesproken over soft skills in plaats van dat men kijkt naar diploma’s. Als iemand de juiste vaardigheden, ofwel skills, heeft, kan het makkelijker aan de slag op de arbeidsmarkt

Toenemende werkloosheid

1 januari 2020 waren er zo’n 284.000 mensen werkeloos, dat is 3,0 % van de beroepsbevolking. In juli 2020 waren dat er al 419.000. Dat is 4,5% van de beroepsbevolking. In de maanden april, mei en juni zijn er gemiddeld zo’n 35.000 werkelozen per maand bijgekomen. Een enorme stijging. We zijn weer terug op het niveau van oktober 2017 toen de werkeloosheidscijfers ook zo hoog waren. (Bron: CBS)

Krapte op de arbeidsmarkt

Ondanks de hoge werkeloosheidscijfers is het voor veel ondernemers toch lastig om aan de juiste mensen te komen. Veel werkgevers moeten alle zeilen bijzetten om de juiste mensen te vinden om vacatures op te vullen. Vooral in de zorg, het onderwijs, ICT en de techniek is het lastig om goed personeel te vinden. Als werkgever ontkom je er niet aan om buiten de gebaande paden op zoek te gaan naar werknemers.

Toenemende discrepantie

Scheefgroei is al jaren een groot probleem op de Nederlandse arbeidsmarkt. Vraag en aanbod sluiten niet op elkaar aan. Samengevat heb je dus aan de ene kant sectoren die structureel nieuwe mensen zoeken en waar het lastig is vacatures vervuld te krijgen. Aan de andere kant zijn er duizenden en duizenden werklozen die een baan zoeken, maar geen vacature kunnen vinden in hetgeen waarvoor ze opgeleid zijn. Dat betekent dat zij wel toegang hebben tot vacatures in een ander vakgebied dan waar ze vandaan komen. De toenemende trend is dan ook dat in de komende jaren heel veel mensen opgeleid gaan worden naar andere beroepssectoren. De zogenaamde zij-instromers.

Mobiliteit of outplacement

Het vinden van een goede gemotiveerde werknemer is nog niet zo makkelijk. Het behouden van een gemotiveerde en getalenteerde werknemer is onbetaalbaar. Het juiste talent op de juiste plek is van cruciaal belang voor een duurzame arbeidsrelatie en voor het succes – ook op lange termijn – voor je  organisatie. Veel bedrijven investeren tegenwoordig in interne mobiliteit. Met interne mobiliteit haal je het maximale uit je medewerkers en geef je hen alle kansen om door te groeien. Daarmee zorg je ervoor dat je medewerkers geen andere opties gaan verkennen buiten jouw organisatie. Als jouw werknemers zien dat jij werk maakt van hun groei en ontwikkeling dan leidt dat tot meer betrokkenheid van de werknemer zelf. Gevolg; een lager ziekteverzuim en minder verloop. Door structureel te investeren in de groei en ontwikkeling van je medewerkers, zorg je voor een snellere invulling van vacatures.

Soms is het niet mogelijk om een werknemer te behouden op een bepaalde positie of binnen een bedrijf. In dat geval is outplacement een goede manier, voor zowel de werknemer als de werkgever. Bij outplacement wordt de werknemer gecoacht bij het vinden van een nieuwe job, of bij het opstarten van een bedrijf. Ook voor jou als werkgever is outplacement een goede manier. Je geeft invulling aan de wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheid tot goed werkgeverschap.

Competenties in plaats van diploma’s

De trend van 2020 is dat het op de arbeidsmarkt steeds vaker gaat over skills. We zien het al terug in het huidig onderwijssysteem dat sterk gericht is op de 21th century skills. Met skills bedoelen we alle kennis en vaardigheden die mensen in hun leven hebben verworven. Ervaringen die worden opgedaan uit vrijwilligerswerk of hobby worden gezien als meerwaarde en zijn net zo waardevol als kennis en ervaringen die worden opgedaan tijdens de studie en stages. Skills maken een persoon uniek, niet een diploma! Matchen op daadwerkelijke aangetoonde skills in plaats van matchen op diploma’s is een benadering die steeds belangrijker wordt, zowel bij interne mobiliteit, als bij het zoeken naar werknemers van buitenaf.

Als je nieuwe werknemers zoekt, intern of van buiten, dan kijk je grofweg naar 3 dingen:

  • Niveau – Bezit de kandidaat het juiste denk- en werkniveau?
  • Ambitie – Laat de kandidaat de juiste potentie en ambitie zien om succesvol te worden?
  • Competenties – Bezit de kandidaat de juiste combinatie van kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen (soft skills) passend bij de vacature?

Op basis van deze drie dingen kun je mensen afwijzen of juist aannemen. Vervolgens leer hen precies wat ze moeten doen!

De benadering van Hallo Professionals

De visie van Hallo Professionals sluit perfect aan op deze trend in de arbeidsmarkt. Wij geloven dat het belangrijk is om minder te kijken naar wat iemand heeft gedaan, maar om meer te kijken naar de soft skills, de competenties en talenten van iemand. Hallo Professionals gelooft in het selecteren op basis van talent en kijkt naar wat iemand kan, naar de intrinsieke motivatie en drijfveren. Als deze perfect aansluiten bij een bedrijfscultuur, dan kan er een duurzame arbeidsrelatie ontstaan en kun jij als werkgever het maximale uit je medewerkers halen!

https://hallo-professionals.nl/soft-skills-de-nieuwe-trend-op-de-arbeidsmarkt/